Informacje o cmentarzu

Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie jest cmentarzem miejskim, zarządzanym przez Miasto Stołeczne Warszawę – Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Jego powierzchnia to 143 ha, jest największym cmentarzem w Warszawie i jednym z największych w Europie. Miejsce pod cmentarz wyznaczono w latach sześćdziesiątych XX w. na północnym krańcu miasta i częściowo na terenie miejscowości Wólka Węglowa (stąd potoczna nazwa „Cmentarz na Wólce”). Cmentarz został otwarty w 1973 i do chwili obecnej pochowano tu blisko 150 tysięcy zmarłych.

Zarządzanie cmentarzem

Kierownik Cmentarza Północnego: Wiesława Okrasa, tel. 22 834-52-00
Z-ca Kierownika Cmentarza północnego: Kazimierz Mikulski, tel. 22 834-52-00

Kancelaria Cmentarza czynna 
poniedziałek - piątek w godz. od 800 do1600,
tel: 22 834-49-32, 22 835-14-79, tel/fax: 22 834-48-08.

Cmentarz jest otwarty codziennie,
w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godz. 7 do 20,
w pozostałych miesiącach od godz. 8 do zmroku.

Przechowalnia zwłok czynna jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
Przechowalnia urn czynna jest w godzinach pracy Kancelarii Cmentarza, tj. od 800 do 1600.